БНП Париба

БНП Париба е небанкова финансова институция, основана през 1953 г. Компанията е специализирана в потребителското кредитиране и предлага услугите си в близо 3 000 обекта, в това число и собствена клонова мрежа от 40 търговски офиса в цялата страна.