Девин

Девин АД е компания, добре позната на българския пазар с предлагането на бутилирани напитки. Компанията разполага с много развита национална дистрибуционна мрежа, включваща над 85 партньорски фирми, които достигат до над 35 000 търговски обекта в страната. Приоритети на Девин са опазването на околната среда, грижата за природата, както и популяризирането на активния и здравословен начин на живот.