Каолин

"Каолин" е най-големият производител на индустриални минерали в страната, като добива и преработва каолин, кварцов пясък, варовик и др. Продуктите се използват в най-различни индустрии – за производство на хартия, стъкло, керамика, пълнители, фуражи и т.н. Освен в България компанията има производствени предприятия също в Сърбия и Украйна.