Оргахим

Oргахим АД е създадена през 1901 г. в Русе и е един от най-големите български производители на бои, лакове и индустриални покрития. През 1998 г. се превръща в Акционерно дружество. Koмпанията е сред най-бързо развиващите се химически компании в Югоизточна Европа. На нейна територия има 2 производствени площадки където работят повече от 600 души.