Нетера

Нетера е независим телеком оператор за стандартни и комплексни услуги и проекти в Европа от повече от 20 години. Нетера е известна с надеждни услуги за VPN и мрежи за данни, Интернет достъп, колокейшън, изграждане и поддръжка на спътникови инсталации.