ВМ Финанс Груп

Основана преди повече от 40 години, ВМ Финанс Груп инвестира, изгражда и управлява компании в различни отрасли – бързооборотни стоки, търговия на дребно, сградни инсталации и технологии, печатно-издателска дейност, услуги.