бизнес разбиране

Основната цел на компаниите е да създават стойност за своите собственици. Начинът, по който ще бъде създадена тази стойност, се дефинира от топ мениджмънта и се изпълнява от всички мениджъри и служителите, които много често нямат нужното бизнес образование и трудно виждат голямата картина на бизнеса и своята роля в нея. Това проличава особено силно във времена на бизнес промени, когато се наблюдава липса на ангажираност и чувство за собственост към процеса, късане на връзките между отделите, понижаване на качеството.

Чрез използването на бизнес симулации, осъзнаването на причинно-следствените връзки в бизнеса става бързо и устойчиво, по един изключително ангажиращ и забавен за участниците начин. Част от бизнес симулациите ни дават фундаментално бизнес знание и за това са универсално приложими за всички индустрии, докато други отразяват спецификите на определени бизнеси: Банки, Производство, Ритейл, Фармация.

Изберете фокус и вижте списък с бизнес симулациите, които можем да ви предложим, за повишим бизнес разбирането сред мениджърите и служителите в компанията ви. Ако не намирате това, което търсите, просто се свържете с нас, за да разработим индивидуално решение за вашите специфични нужди.

Бизнес финанси за нефинансисти

Celemi “Apples & Oranges” е бизнес симулация, чрез която участниците ще осъзнаят как ежедневните им решения влияят върху финансовите резултати, ще анализират ключови показатели на представянето и ще търсят възможни подобрения. В резултат се постига споделено разбиране как техният бизнес създава печалба и пазарна стойност.

повече

Управление на таланта и Employer branding

В Celemi Tango™ екипи, управляващи шест компании, предлагащи подобни стоки и услуги, ожесточено се конкурират, стремейки се да постигнат фирмената стратегия - краткосрочна печалба и дългосрочна пазарна стойност, Постигането на поставените цели, обаче, зависи от умението на мениджърите да поставят правилните хора на правилните места.

повече

Създаване на конкурентни предимства в динамични пазари

В тази бизнес симулация шест компании участват в конкуренция помежду си за клиентите на един силно динамичен пазар. Участниците влизат в ролята на мениджърски екип, управлявайки различни отдели. Основното им предизвикателство е да създадат и успешно да реализират стратегия, с която да спечелят желания пазар, колкото и променлив да е той.

повече

Agile в практиката

В Celemi Agile Move™ участниците работят в екипи, като изследват и развиват Agile мисленето и подхода си. Тази дигитална бизнес симулация поставя участниците в ситуация, в която са част от екипа на компания, занимаваща се с типичните оперативни, стратегически и лидерски предизвикателства, с които се сблъскват и компаниите днес. Екипите работят по поредица от бизнес предизвикателства, като обсъждат и вземат единодушно решение по кой път да поемат.

повече

Създаване на бизнес стойност чрез корпоративните проекти

Компания току-що е приключила голям вътрешен проект и след оценката му се оказва, че той не е донесъл първоначално очакваната бизнес стойност. В симулацията участниците се връщат назад във времето, за да се опитат да идентифицират предизвикателствата и да осигурят по-добър резултат за всички засегнати страни, балансирайки нуждите им.

повече

Анализи на бизнес средата

В симулацията екипи от четирима човека упражняват своето бизнес мислене като развиват казуса на Феникс Инт. В трите етапа на симулацията те помагат на компанията да разбере и подобри основите на бизнеса си, да създаде конкурентно предимство и накрая да спечели повече. По време на симулацията участниците правят паралел с бизнес реалността.

повече

Управление на международни пазари

Шест компании се конкурират за клиенти на ожесточен и променлив пазар. Участниците влизат в ролята на мениджърски екип и управляват стратегическите, оперативните и финансовите променливи, за да оптимизират разходите. Тяхното предизвикателство е да направят правилната инвестиция в правилния момент и да постигнат изискваната възвръщаемост.

повече

Бизнес проблематика

ОБУЧЕНИЕТО В ХИБРИДНА СРЕДА: КАК ОНЛАЙН БИЗНЕС СИМУЛАЦИИ СПОМАГАТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ?

ОБУЧЕНИЕТО В ХИБРИДНА СРЕДА: КАК ОНЛАЙН БИЗНЕС СИМУЛАЦИИ СПОМАГАТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ?

В днешната динамична бизнес среда и хибридните условия на работа, необходимостта от разработване на ефективни програми за развитие на служителите, изисква комбинация от различни подходи и инструменти за обучение.

прочетете

„Не ми стигат хората в магазина“ – Опасният параван на неефективната организация на работата

„Не ми стигат хората в магазина“ – Опасният параван на неефективната организация на работата

Ако получавате коментари от рода „Не ми стигат хората в магазина“, а в същото време виждате редица примери за неефективната организация на работата, то трябва да обърнете внимание върху какво са фокусирани мениджърите Ви!

прочетете

3 HR тенденции, които ще променят организациите през 2019г.

3 HR тенденции, които ще променят организациите през 2019г.

Бизнесът се променя и то с много динамични темпове, а това носи със себе си нови предизвикателства пред компаниите. Запознайте се с най-актуалните HR тенденции, които да очакваме през 2019 година.

прочетете