Луксофт

Luxoft е доставчик на услуги за разработка на софтуер и иновативни IT решения. Компанията обслужва основно големи международни компании в индустриалните области финансови услуги, технологии, автомобилостроене и транспорт, телекомуникации, авиация и космически технологии, енергетика. Luxoft работи в 15 страни, има 24 специализирани центъра по целия свят и 27 представителства, в които работят над 10,000 души.