Либхер Хаусгерете Марица

Liebherr (произн. Либхер) е немска машиностроителна компания, създадена през 1949 г.
Тя е на българския пазар от 1997 г. Продуктовите линии на Liebherr включват земекопна техника, минно оборудване, кранове, съоръжения за работа с бетон, машинни инструменти, системи за автоматизация, хладилници.