Централна Кооперативна Банка

Централна кооперативна банка АД е универсална търговска банка с акцент върху финансиране на малки и средни предприятия и индивидуалното банкиране, създадена през 1991 г. Към септември 2016 г. клоновата мрежа на ЦКБ в България се състои от 47 клона, 211 банкови представителства, 48 ИРМ, както и 1 международен клон в Кипър.