1. Какви услуги предлага IN YOUR HANDS?

In Your Hands е иновативна консултантска компания, фокусирана върху развитието на компетенциите на мениджърите и служителите с цел подобряване на представянето на цялата организация. Обученията ни работят в няколко насоки - знания, умения, нагласи, продуктивни поведения и цялостно бизнес разбиране. Използваме богат набор от международно лицензирани инструменти и ноу-хау практики, включително динамични тренинг програми, бизнес симулации, поведенчески симулации и коучинг.

Обучителният процес, който предлагаме, протича в следната последователност – поставяне на ясна крайна цел в контекста на бизнес показателите на компанията, оценка на представянето и компетенциите на служителите и определяне на нуждите от обучение, изготвяне и провеждане на обучителни програми, разработване на процес за насърчаване прилагането на наученото, измерване ефекта от обучението и последващи препоръки за надграждане.

 

2. Какво отличава In Your Hands от другите тренинг компании в България?

Седем са предимствата, които In your Hands притежава:

 

  1. Ориентация към бизнес целите. Нашето разбиране е, че развитието на компетенциите на мениджърите и служителите не е самоцел, а трябва да води до подобряване на бизнес представянето на цялата организация.
  2. Иновативни обучителни програми и инструменти. Във всяко решение можем да комбинираме динамични тренинг програми, бизнес симулации, поведенчески симулации, инструменти за насърчаване на мениджърски дискусии, коучинг, инструменти за оценка и анализ на личностно и организационно ниво и др.
  3. Световно доказал се ноу-хау. Представляваме в България и региона четири от водещите компании в света в сферата на бизнес ученето – Eagle’s Flight, Celemi, Miller Heiman Group, Coaching and Leadership Internаtional.
  4. Изключително богато портфолио от теми. Предлагаме ключовите мениджърски, търговски и експертни умения за всички йерархични нива в организацията – от фронт офис до стратегически мениджърски нива.
  5. Комплексен ефект. Решенията ни работят на ниво знания, умения, нагласи, продуктивни поведения и цялостно бизнес разбиране.
  6. Собствен консултантски екип. Всички наши консултанти, обучители и фасилитатори са сертифицирани и са с практически бизнес опит.
  7. Цялостен процес. За всяко едно комплексно решение работим по собствен 13-стъпков процес, с който да гарантираме системен подход при изпълнението на поставените ни от Вас цели. 

 

 

3. Каква стойност ще донесем на Вашата компания?

Стараем се да изградим стратегическо партньорство с Вашата компания с цел не просто да Ви предоставяме обучения, а да изградим процес, чрез който да развием нужните Ви компетенции, поведения и бизнес разбиране, което e ключово за постигането на Вашите конкретни бизнес цели.

За нас обучението на мениджърите и служителите не трябва да е самоцел, а да бъде стратегически инструмент, подпомагащ постигането на бизнес целите на компанията.

 

4. Върху какво ще работим, когато обучаваме Вашите служители?

Ние не просто обучаваме – ние се стремим да постигнем устойчива промяна на знанията, уменията, нагласите, поведенията и цялостното бизнес разбиране. Програмите ни комбинират различни подходи и инструменти, позволяващи изграждането на комплексни компетенции в зависимост от целите на Вашата компания.

 

5. Какъв процес на работа прилага In Your Hands?

При разработване на цялостни персонализирани решения In Your Hands използва собствен напълно интегриран 13-стъпков процес, с който гарантираме системен подход при изпълнението на поставените ни от Вас цели. Можете да се запознаете с процеса ни на работа ТУК.

 

6. От къде черпим ноу-хау?

Обучителните ни програми са на световно ниво и са доказали ефективността си в над 70 държави на 5 континента. In Your Hands е официален представител за България на водещи глобални компании в сферата на развитието на бизнес компетенциите - Celemi (в сферата на професионалните бизнес симулации), Eagle’s Flight (в сферата на поведенческите симулации и обучението чрез преживяване), Miller Heiman Group (в сферата на изграждане на ефективни търговски процеси и ноу-хау), Coaching and Leadership International (в сферата на корпоративните коучинг решения). Вижте повече за компаниите, които представляваме, ТУК.

 

7. Какви инструменти използваме?

Работим с изключително иновативни инструменти на световно ниво. Във всяко решение можем да комбинираме динамични тренинг програми, бизнес симулации, поведенчески симулации, инструменти за насърчаване на мениджърски дискусии, коучинг, инструменти за оценка и анализ на личностно и организационно ниво и други. Вижте повече за тях ТУК.

 

8. Кои са нашите обучители и работим ли с „фрилансъри“?

За да можем да гарантираме високото качество на нашите обучителни програми, избягваме да работим с „фрилансъри“, освен при изключителни случаи. Поради това In Your Hands разполага със собствен екип от консултанти, обучители и фасилитатори. Следвайки препоръките на нашите международни партньори, чиито продукти предлагаме в България, всеки един от тях е с богат практически опит в професионалната сфера, в която е обучител. Консултантите ни преминават специална сертификационна програма и няколко стъпки на оценяване преди да могат самостоятелно да провеждат лицензираните бизнес симулации или програми за обучение чрез преживяване.

 

9. Какви симулации предлагаме и каква е разликата между тях?

В зависимост от целите на проекта използваме два типа симулации – поведенчески симулации и бизнес симулации и двата вида разработени по лиценз на глобалните лидери в тези сфери – Eagle’s Flight и Celemi.

Поведенческите ни симулации целят изграждането на продуктивни нагласи и насърчаването на определени поведения. Вижте повече за тях ТУК.

Бизнес симулациите целят да провокират дискусии сред мениджърите и служителите относно това как да подобрим бизнеса на компанията и как всеки допринася за създаването на стойност. Вижте повече за тях ТУК.

 

10. Как персонализираме програмите спрямо Вашата компания и потребности?

Всяка една от обучителните програми, предлагани от нас, може да бъде адаптирана за разрешаване на специфичен тип въпроси и проблеми в рамките на Вашата организация. Допълнителното персонализиране на една програма може да варира от простото добавяне на Вашето лого до проектирането на изцяло нова програма специално за Вашата фирма.

 

11. Как се провеждат бизнес и поведенческите симулации – в зала или зад компютър в офиса?

Симулациите се провеждат в зала. Вярваме в ползите от личния контакт и от споделеното учене чрез съвместен анализ и дискусия. Разделяме участниците на екипи като цялостното преживяване за тях е изключително и незабравимо, а бизнес ползите са с устойчив ефект.

 

12. С каква продължителност са симулациите?

От 4 часа до 3 дни в зависимост от комплексността и целите на симулацията. В полето “Факти” на всяка от нашите обучителни програми можете да намерите логистични детайли за провеждането ѝ.

 

13. Има ли ограничения за броя на участниците?

При различните обучителни програми и симулации ограниченията за минимален или максимален брой на участниците са различни и зависят от методологията и бизнес модела, който се пресъздава. Вижте повече информация за тези лимити в полето “Факти” в представянето на всяка обучителна програма.

 

14. В какви сфери работим?

Разполагаме със специализирани програми както за различните индустрии, така и за различните функции и йерархични нива в компанията.

 

15. Каква е цената на услугите на In Your Hands?

Цената зависи от инструментите, които включваме в персонализираното Ви решение, като за всички наши клиенти предлагаме гъвкави ценови схеми и рамкови партньорски условия със специални отстъпки.

 

16. За какъв тип компании са подходящи нашите решения?

Работим с водещите компании във всички индустрии. Персонализираме решенията си според бизнес модела и целите на клиента, като разполагаме и с набор специализирани обучителни програми и бизнес симулации, създадени изключително за определени индустрии/бизнес сфери. Запознайте се с тях ТУК.

 

17. Издаваме ли професионални сертификати?

Да. Имаме собствен Център за професионално обучение (рег. №201012855, дата 09.07.2010г.) и можем да издадем дипломи за професионално обучение по 10 професии от националния класификатор на професиите. Свържете се с нас за повече информация по въпроса.