Есри-България

Създадена през 1995 г., ЕСРИ България вече повече от 20 години предлага най-съвременни високотехнологични продукти, решения и услуги в сферата на географските информационни системи (ГИС). Компанията предоставя цялостен пакет от услуги, включващ консултиране, проектиране и изграждане на геобаза данни, доставка на базов софтуер, разработка и внедряване на приложни системи, системна интеграция, обучение, техническа поддръжка и др.