Си 3 ай Европа

Аутсорсинг компания, която работи основно с фармацевтичната индустрия като обслужва и подпомага технологично лекари и организации при клинични изследвания, производители на лекарства и медицинско оборудване и такива в сферата на телемедицината. Освен в София С3i има и центрове в САЩ, Индия, Китай и Япония. В тях работят над 1600 души, обслужващи повече от 70 клиента от цял свят.