Байер

Байер България ЕООД е основана през 1995 г. и извършва предимно маркетингова и търговска дейност на лекарствени продукти с и без лекарско предписание, препарати за растителна защита (хербициди, фунгициди, инсектициди) и семена. Нейните основни компетенции са в областта на здравеопазването, земеделието и високотехнологичните полимерни материали.