лична ефективност

Независимо от позицията и функцията в организацията, успехът на ежедневната работа на всеки служител зависи както от професионалните му компетенции, така и от неговите лични компетенции, които определят как ще бъдат използвани професионалните. Личната ефективност е свързана с постигането на желаните резултати с оптимално използване на лични ресурси – енергия, емоции, мотивация и време. Високата лична ефективност на всички йерархични нива влияе пряко на ефективното изпълнение на бизнес процесите и оптималното използване на ресурсите на организацията.

Вижте по-долу списък с обученията, които можем да ви предложим, за да направим вашите служители по-ефективни. Ако не намирате това, което търсите, просто се свържете с нас, за да разработим индивидуално решение за вашите специфични нужди.


 

Ефективна комуникация

Поведенческият тренинг „Ефективна комуникация“ се фокусира върху основни принципи за повишаване на личната ефективност в комуникацията, справяне с емоциите и даване на обратна връзка. Участниците работят по бизнес казуси, свързани с изграждането на модели за ефективна комуникация между екипите и в организацията като цяло.

повече

Управление на времето

Този бизнес семинар запознава участниците с ефективни техники за планиране и приоритизиране на текущите задачи. Като резултат от това се постига устойчиво повишаване на личната и организационна ефективност, оптимизиране на ресурсите и процесите, управление на приоритетите. Това гарантира повишаване на резултатите.

повече

Управление на стреса

Обучението се фокусира върху разбирането на различните стресори, разпознаването на ключови симптоми, преминаване на здравословните нива на стрес и дава на участниците конкретни практически техники за контрол и намаляване на напрежението на работното място, както и за подобряване на работния климат и ефективността.

повече

Презентационни умения

Обучението по Презентационни умения предоставя лесен за използване 8-стъпков модел като в 50% от времето участниците работят върху подготовката на реална презентация. В резултат участниците развиват стила, излъчването и уменията си, които ги превърнат в успешни и оставящи следа презентатори.

повече

Емоционална интелигентност

Обучението е подходящо за изграждането на по-продуктивни междуличностни отношения и подобряване на организационната ефективност. Участниците ще си тръгнат от обучението с техники за разпознаване на своите и чуждите емоции, умения за постигане на контрол и справяне с „трудните“ клиенти или колеги.

повече

Иновативност и творчество

Иновативността на организационно ниво е един от най-критичните фактори за устойчив успех на бизнеса. Програмата предизвиква участниците да поемат пленително пътешествие към „Точката на пресичане“ – мястото, където идеите от различни области и култури се срещат и мигновено възпламеняват изключителни нововъведения.

повече

Справяне с промяната

Обучението дава възможност на участниците да разберат ролята на нашата собствена нагласа спрямо промяната и етапите, през които хората преминават по време на промяната. Това гарантира по-гладко преминаване през процеса на организационна промяна и по-лесно адаптиране на служителите.

повече

Бизнес етикет и кореспонденция

Когато контактуваме с клиенти, ние нямаме втори шанс да направим добро първо впечатление. Този бизнес семинар се фокусира върху професионалния подход към клиента и изискванията на деловото общуване. Участниците работят по усъвършенстване и прилагане на бизнес етикета в работата си и да изготвят различни видове документи.

повече

Обучение за обучаващи

Обучението дава възможност на участниците да усвоят умения и техники за предаване на знание, подсилващи методите за развитие на човешкия капитал на организацията. В резултат от преминатото обучение се подобрява колективното знание и ефективността на работа.

повече

Бизнес проблематика

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НАГЛАСАТА ЗА РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ И ЗАЩО НИ Е НЕОБХОДИМА? (ЧАСТ 1)

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НАГЛАСАТА ЗА РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ И ЗАЩО НИ Е НЕОБХОДИМА? (ЧАСТ 1)

Настройването на нашия мозък да мисли в продуктивна за нас посока, е първата стъпка към постигането на истински успех както в кариерата, така и в личния живот.

прочетете

5-ТЕ "П" В ПРОДАЖБИТЕ: Поставяйте си добре формулирани търговски цели

5-ТЕ "П" В ПРОДАЖБИТЕ: Поставяйте си добре формулирани търговски цели

Целеполагането изостря вниманието ви, дава ви посока и ви прави много по-способни да постигате това, за което мечтаете, вместо да го гледате отстрани.

прочетете

Осмелете се да се провалите!

Осмелете се да се провалите!

Най-ценните уроци в живота идват с гръм и трясък и често ни сварват неподготвени. Това е чудесна възможност да помислите какво можете да извлечете от ситуацията.

прочетете