Екопак

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ е акционерно дружество, учредено през 2004 г. от 18 водещи български и международни компании. Дружеството е първата организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, лицензирана от Министерството на околната среда и водите.