Екопак

ЕКОПАК България е водеща организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки в България. Дружеството е първото лицензирано от Министерството на околната среда и водите и стартира своята дейност през 2004 г. Визията и целите на компанията са да се превърне в безспорен лидер в оползотворяването и рециклирането, да действа с отговорност към обществото и природата, да работи прозрачно и да се превърне в предпочитан партньор на най-големите компании в България.