Токуда Банк

Токуда Банк АД е част от икономическата група Tokushukai Incorporated, Япония. Мисията на банката е да подпомага развитието на бизнеса и обществото в България чрез предоставяне на разумни финансови услуги на частни предприемачи и физически лица.