Киези

Киези Фарма е в класацията на 50-те най-добри фармацевтични компании в света с 80-годишен опит в разработването, производството и дистрибуцията на иновативни продукти за дихателната система, неонатологията, редките заболявания и други специализирани области.