Овергаз

Овергаз има повече от 25 години дейност на българския пазар. Компанията инвестира, проектира, изгражда, експлоатира и ремонтира газопроводна мрежа в обекти и съоръжения, свързани с използването на природен газ на територията на пет обособени района.