Индустрии

Ритейл

Търговията на дребно е една от индустриите, чието развитие е най-пряко наблюдавано и засягащо крайния потребител. Във времена на динамично развиващи се пазари, интернет търговия и издигането на бранда в култ, фирмите, опериращи в тази сфера, се изправят пред все повече предизвикателства. Едновременно с увеличаването на възможностите, каналите и формите на пазаруване се наблюдават и все по-бързо променящи се тенденции, повишени изискванията от страна на клиентите и нарастваща конкуренция.

Разрастване на търговската мрежа, управление веригата на доставките, управление на асортимента и категориите, организиране на стоката в обекта, обслужване на клиентите са само част от лостове за изграждане и развитие на успешен бизнес в сектора. От значение е служителите и мениджърите на всички нива да разбират важността на тези лостове, за да могат да вземат правилните решения и да реагират на силния конкурентен натиск.

Вижте по-долу нашите специализирани за индустрията решения.

Освен с тях, можем да Ви бъдем полезни и с много други тематики, които ще откриете структурирани според желаните от Вас ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ или ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Ваши служители. Всяко решение ще бъде персонализирано за Вашите специфични нужди след запознаване с работния Ви процес и организационна култура.

Можете да се запознаете и с УСПЕШНИ ИСТОРИИ нa ритейл компании, приложили нашите решения за справяне с различни работни предизвикателства.

 

Бизнес финанси за нефинансисти

Celemi “Apples & Oranges” е бизнес симулация, чрез която участниците ще осъзнаят как ежедневните им решения влияят върху финансовите резултати, ще анализират ключови показатели на представянето и ще търсят възможни подобрения. В резултат се постига споделено разбиране как техният бизнес създава печалба и пазарна стойност.

повече

Ритейл

Четири компании се състезават за клиенти в изключително конкурентна и бързопроменяща се пазарна среда. Участниците в симулацията влизат в ролята науправленски екипи, които се конкурират на базапродукти, асортимент и цена. Те трябва да вземат правилните решения, които ще задоволят нуждите на клиента и ще осигурят желаната печалба.

повече

Бизнес проблематика

Безопасността в организацията – от формална политика към цялостна култура и лична ангажираност

Безопасността в организацията – от формална политика към цялостна култура и лична ангажираност

Повече от всякога хората имат нужда да вярват, че са част от организация, която мисли за здравето и благополучието на служителите си не само на хартия, а преди всичко на практика.

прочетете

„Не ми стигат хората в магазина“ – Опасният параван на неефективната организация на работата

„Не ми стигат хората в магазина“ – Опасният параван на неефективната организация на работата

Ако получавате коментари от рода „Не ми стигат хората в магазина“, а в същото време виждате редица примери за неефективната организация на работата, то трябва да обърнете внимание върху какво са фокусирани мениджърите Ви!

прочетете

Нарастващата сила на доставчиците – скритото предизвикателство на 2021 година

Нарастващата сила на доставчиците – скритото предизвикателство на 2021 година

Подписаните договори нямат същата стойност както преди Ковид пандемията. Забрани, изисквания и международната обстановка се променят всеки ден, което прави логични решения днес, да изглеждат нелогични утре.

прочетете