Зад постигането на всеки успех стоят конкретни механизми, а тяхното разбиране предопределя печелившите резултати.

 

Ключови резултати

Участниците ще придобият нови умения или ще надградят предишния си опит в следните направления:

 • Макропоглед към ежедневните задачи;
 • Разбиране на връзката между техните индивидуални и/или екипни решения за подобрения в работата на ритейл обекта;
 • Дефиниране на приоритетите си и вземане на важни бизнес решения, основани на обективни показатели;
 • Прилагане на 5-стъпковия модел за по-добри продажби.

Като краен резултат от програмата компанията постига:

 • Интерпретиране на бизнес показателите, свързани с представянето на ритейл обектите;
 • Идентифициране на критични фактори, влияещи върху рентабилността на веригата;
 • По-добро управление на финансовите и процесните коефициенти, както и специфичните за индустрията ключови показатели за представяне на бизнеса;
 • Успешно изследване на причинно-следствените връзки, които управляват финансовите отчети и развитие на присъщата бизнес обективност, нужна им, за да управляват своите бъдещи решения в ежедневната работа.

Бизнес приложение

 • При необходимост от познания относно основни бизнес показатели, свързани с финансовото и оперативно представяне;
 • При необходимост от подобряване на процеса на разпределение на паричните потоци и оптимизирането на ефективността на бизнеса;
 • При нужда от работа по създаването на качествено преживяване на клиентите.

За кого е предназначена програмата

 • Екипни лидери
 • Супервайзори
 • Мениджъри на средно ниво
 • Мениджъри на висше ниво

Ключови термини в програмата

 • Клиентопоток;
 • Коефициент на превръщане;
 • Индекс на кръстосани продажби (Cross Sell);
 • Индекс за допълнителни продажби (Up sell);
 • Парични потоци;
 • Рентабилност на продажбите;
 • Честота на посещенията;
 • Време прекарано в обекта;
 • Рентабилност на обекта;
 • Нетна настояща стойност;
 • Приходи от оперативна дейност.

Факти 

Формат
Групов тренинг с практически казуси, ролеви игри, екипни и индивидуални работни сесии.

Материали
Работни книжки, учебни материали, упражнения

Участници
Максимален брой – 15 участници

Продължителност
6-8 часа

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands