ГлаксоСмитКлайн

ГлаксоСмитКлайн е водеща англо-американска научноизследователска фармацевтична компания, а на българския пазар присъства от повече от 20 години. Има дейност в над 100 държави, а служителите ѝ надхвърлят 97 000.