Индустрии

Производство и добив

Стремежът към постоянни подобрения, внедряване на Lean процеси, повишаване ефективността на работа, гарантиране на безопасността на работа са само част от специфичните предизвикателства пред компаниите, ангажирани с производство и добив. Сред проектите, по които сме работили с нашите клиенти в този сектор са: внедряването на процеси за привличане, управление и развитие на служители, развитие на мениджърски компетенции, създаване на програми за повишаване на личната ефективност и стратегически работилници за топ мениджмънта, управление на промяната, внедряване на нови корпоративни ценности.

В In Your Hands разполагаме със специално разработени за компании от този сектор решения, чиито  фокус е върху: управление веригата на доставки, създаване на стойност, оперативна ефективност, създаване на разбиране и нагласа за постоянни подобрения.

Вижте по-долу нашите специализирани за индустрията решения.

Освен с тях, можем да Ви бъдем полезни и с много други тематики, които ще откриете структурирани според желаните от Вас ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ или ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Ваши служители. Всяко решение ще бъде персонализирано за Вашите специфични нужди след запознаване с работния Ви процес и организационна култура.

Можете да се запознаете и с УСПЕШНИ ИСТОРИИ на производствени компании приложили нашите решения за справяне с различни работни предизвикателства.

Бизнес финанси за нефинансисти

Celemi “Apples & Oranges” е бизнес симулация, чрез която участниците ще осъзнаят как ежедневните им решения влияят върху финансовите резултати, ще анализират ключови показатели на представянето и ще търсят възможни подобрения. В резултат се постига споделено разбиране как техният бизнес създава печалба и пазарна стойност.

повече

Производство

В тази бизнес симулация участниците представляват новото ръководство на голяма компания, която има ограничен бюджет и същевременно от нея се очаква да постигне по-добри резултати. Участниците разбират „голямата картина“ на организацията и създаването на печалба, планират, контролират и анализират процесите от финансова гледна точка.

повече

Бизнес проблематика

АНГАЖИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (ЧАСТ 2)

АНГАЖИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (ЧАСТ 2)

„Добре – ще си кажете – имаме програми за развитие, както за новопостъпили, така и за дългогодишни служители. Как да ги развиваме правилно?“

прочетете

АНГАЖИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (ЧАСТ 1)

АНГАЖИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (ЧАСТ 1)

В последните дни на старата година, голяма част от нас започват да си правят равносметка за изминалите месеци, предизвикателствата и казусите, с които се сблъскахме, и целите, които да си поставим за предстоящата 2022 г.

прочетете

ОСНОВНИ УМЕНИЯ В ПРЕГОВОРИТЕ? BATNA, WATNA, ZOPA?... OПA! (ЧАСТ 2)

ОСНОВНИ УМЕНИЯ В ПРЕГОВОРИТЕ? BATNA, WATNA, ZOPA?... OПA! (ЧАСТ 2)

Планували сте от преди месец среща с вицепрезидента на Ваш потенциален А+ клиент. А колко усилия Ви отне това. Леле! Само който не е опитвал да влезе при вицепрезидент от този калибър, не би Ви разбрал. И ето го шанса...

прочетете