Индустрии

Производство и добив

Стремежът към постоянни подобрения, внедряване на Lean процеси, повишаване ефективността на работа, гарантиране на безопасността на работа са само част от специфичните предизвикателства пред компаниите, ангажирани с производство и добив. Сред проектите, по които сме работили с нашите клиенти в този сектор са: внедряването на процеси за привличане, управление и развитие на служители, развитие на мениджърски компетенции, създаване на програми за повишаване на личната ефективност и стратегически работилници за топ мениджмънта, управление на промяната, внедряване на нови корпоративни ценности.

В In Your Hands разполагаме със специално разработени за компании от този сектор решения, чиито  фокус е върху: управление веригата на доставки, създаване на стойност, оперативна ефективност, създаване на разбиране и нагласа за постоянни подобрения.

Вижте по-долу нашите специализирани за индустрията решения.

Освен с тях, можем да Ви бъдем полезни и с много други тематики, които ще откриете структурирани според желаните от Вас ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ или ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Ваши служители. Всяко решение ще бъде персонализирано за Вашите специфични нужди след запознаване с работния Ви процес и организационна култура.

Можете да се запознаете и с УСПЕШНИ ИСТОРИИ на производствени компании приложили нашите решения за справяне с различни работни предизвикателства.

Бизнес финанси за нефинансисти

Celemi “Apples & Oranges” е бизнес симулация, чрез която участниците ще осъзнаят как ежедневните им решения влияят върху финансовите резултати, ще анализират ключови показатели на представянето и ще търсят възможни подобрения. В резултат се постига споделено разбиране как техният бизнес създава печалба и пазарна стойност.

повече

Производство

В тази бизнес симулация участниците представляват новото ръководство на голяма компания, която има ограничен бюджет и същевременно от нея се очаква да постигне по-добри резултати. Участниците разбират „голямата картина“ на организацията и създаването на печалба, планират, контролират и анализират процесите от финансова гледна точка.

повече

Бизнес проблематика

Безопасността в организацията – от формална политика към цялостна култура и лична ангажираност

Безопасността в организацията – от формална политика към цялостна култура и лична ангажираност

Повече от всякога хората имат нужда да вярват, че са част от организация, която мисли за здравето и благополучието на служителите си не само на хартия, а преди всичко на практика.

прочетете

ДАВАНЕ НА ПОХВАЛИ

ДАВАНЕ НА ПОХВАЛИ

Даването и получаването на обратна връзка е част от живота ни, особено в работен контекст, когато се изисква да се постигат резултати. От стоя страна похвалите са важни за мотивацията и ангажираността на служителите.

прочетете

3 HR тенденции, които ще променят организациите през 2019г.

3 HR тенденции, които ще променят организациите през 2019г.

Бизнесът се променя и то с много динамични темпове, а това носи със себе си нови предизвикателства пред компаниите. Запознайте се с най-актуалните HR тенденции, които да очакваме през 2019 година.

прочетете