Много често първото впечатление на клиентите ни се създава от разговора с рецепциониста или офис мениджъра. В редица случаи първият ни контакт с клиента е чрез e-mail кореспонденция.

 

В ежедневната ни работа „езикът“, който се използва сред колегите и става достояние на клиенти и посетители, говори много за нивото на корпоративна култура на организацията. И във всички тези точки на контакт с клиентите ни ние нямаме втори шанс да направим добро първо впечатление.

Този бизнес семинар се фокусира върху професионалния подход към клиента и изискванията на деловото общуване.Участниците работят по усъвършенстване на уменията си да прилагат бизнес етикета в работна среда и да изготвят различни видове документи. С активната подкрепа на водещия консултант всеки участник ще има възможност да усвои ключови умения за изграждане на собствен професионален имидж. 

Ключови резултати

Участниците ще придобият нови умения или ще надградят предишния си опит в следните направления:

 • Бизнес етикет и професионално присъствие
 • Водене на кореспонденция
 • Провеждане на ефективни изходящи и входящи телефонни разговори
 • Професионална комуникация на работното място
 • Организиране и водене на работни срещи

Като краен резултат от програмата, компанията постига:

 • По-висока клиентска удовлетвореност
 • По-добре подготвени служители по отношение на изискванията при работа в корпоративна среда

Бизнес приложение

 • При нужда от повишаване на знанията и уменията на служителите за професионално обслужване на клиенти
 • При новоназначени служители, които следва да бъдат запознати с изискванията на бизнес етикета
 • При необходимост от подобряване на нивото на комуникация с вътрешни и външни клиенти на компанията
 • При нужда от въвеждане на стандарти за делово общуване в компанията

За кого е предназначена програмата

Този бизнес семинар е подходящ за:

 • Офис мениджъри/координатори
 • Административни мениджъри
 • Рецепционисти
 • Специалисти в областта на обслужването на клиенти

Ключови термини в програмата

 • Професионално присъствие и бизнес гардероб
 • Изисквания на бизнес етикета
 • Делова кореспонденция (структура и стилистични особености)
 • Провеждане на ефективни входящи и изходящи телефонни обаждания
 • Подготовка и водене на работни срещи

Факти

Формат: Бизнес семинар

 • Ученето става в резултат от личния опит на участниците „тук и сега” в разглежданите модули
 • Участниците си тръгват от обучението с ясни насоки за прилагане на бизнес етикета в корпоративна среда
 • Участниците обсъждат съответните изисквания и получават възможност да упражнят новите умения

Материали
Работна книжка и борд, учебни материали, упражнения

Участници
Максимален брой – 15 участници

Продължителност
1,5 дни

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands

Полезни материали

Брошура "Бизнес етикет и кореспонденция" разгледайте