Цени за провеждане на обучение (фасилитиране):          

СТАНДАРТНА ЦЕНА - 2,950 лв. без ДДС

*Важи за провеждане на обучение на български език през цялата година, освен за месеците с промоционална цена и при спешни поръчки.

ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА – 2,500 лв. без ДДС

*Важи за провеждане на обучение на български език за определени програми, които са в промоция в определен месец. Попитайте ни за актуалните промоции.

ЦЕНА „СПЕШНА ПОРЪЧКА“ – 3,750 лв. без ДДС

*Важи при одобрение на офертата в по-кратък срок от 2 седмици преди провеждане на обучението.

ТАКСА „АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“ – 500 лв. без ДДС

*Таксата се добавя към съответната цена на ден при провеждане на обучението на английски език. Таксата включва и осигуряването на всички нужни за обучението материали на английски език. Таксата не подлежи на отстъпки за обем.

ТАКСА „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ“ – 500 лв. без ДДС

*In Your Hands винаги се стреми да предлага на клиентите си най-подходящия консултант/фасилитатор за доставяне на най-качествен краен резултат според целите на проекта. В случай, че клиент желае да ангажира конкретен друг консултант за даден проект, то таксата може да бъде добавена към съответната цена на ден, в зависимост от натовареността на този консултант и нуждата от разместване на програмата му по проектите, в които вече е ангажиран. Таксата не подлежи на отстъпки за обем.

ОТСТЪПКИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

In Your Hands предлага гъвкави условия на плащане, съобразени с финансовите политики на корпоративните ни клиенти.

Допълнителни отстъпки могат да бъдат предложени на база обем, дългосрочно партньорство, авансово плащане и други специфични условия.

Обучителни дни реализирани на ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА (виж по-горе) не се натрупват с цел ползване на отстъпки за обем. Избор на клиента е дали да ползва цена с отстъпка за обем или промоционалната цена.

УСЛОВИЯ:

* Посочените цени важат за един обучителен ден (8 астрономически часа с включени почивки). Един ден е минималната мерна единица, която се таксува, независимо от реалната ангажираност на консултанта в рамките на този ден.

* Посочените цени важат за група от до 15 участници. При по-големи групи могат да бъдат начислени допълнителни такси в зависимост от спецификата на програмата. При провеждане на обучение с бизнес симулация или поведенческа симулация, ограниченията в броя на участниците зависят от логистичните изисквания на всяка отделна симулация.

* При провеждане на обучение с бизнес симулация или поведенческа симулация към посочените цени за провеждане (фасилитиране) на обучение, се начисляват и лицензионни такси на участник, които варират в зависимост от избраната симулация.

* Посочените цени НЕ включват: ДДС, наем на зала и оборудване за провеждане на обучението, транспортни разходи и разходи за настаняване на тренинг екипа на IN YOUR HANDS при обучения извън София.

Свържете се с нас за оферта и повече детайли.

IN YOUR HANDS си запазва правото да променя цените и условията посочени на сайта.