Сокотаб

Сокотаб LLC е един от водещите ориенталски фирми за тютюн и е партньор на компанията Universal Leaf Tobacco Company, Inc. След дългогодишно сътрудничество с Българтабак през 1992 г. се основава и българският филиал на компанията. През 2002 г. се създава фабрика в Пловдив.