ТБ Инвестбанк

Инвестбанк АД е търговска банка, предлагаща целия спектър от банкови продукти и услуги. Банката има развита клонова мрежа с над 130 финансови центрове и офиси в цялата страна, в които работят над 700 служители.