ТП Сандоз

ТП Сандоз д.д. е известен производител на лекарствени продукти. Компанията предлага широк набор от висококачествени и достъпни лекарствени продукти. Продуктовото портфолио на Сандоз се състои от около 1000 лекарствени продукта, представени в над 130 държави по света.