Ключови резултати

Участниците ще придобият нови умения или ще надградят предишния си опит в следните направления:

 

 • Защо управлението на хора е ценно умение;
 • Кои са нещата, които ви губят времето;
 • Какви ефективни техники за планиране може да използвате;
 • Как да приоритизирате списъка със задачи;
 • Как да казвате „не“;
 • Как да си създадете лична философия за управление на времето.

Бизнес приложение

 • Оптимизиране на организационните ресурси;
 • Повишаване на ефективността в организацията;
 • Повишаване на личната ефективност;
 • Максимизиране на организационните резултати;
 • Управление на бизнес приоритетите.

Ключови термини

 • Квадрантите на Кен Бланчарт;
 • Мисловни карти;
 • Умението да казваме „не“;
 • Крадци на време;
 • Кризисен мениджмънт;
 • „Часовник и компас“ – формулата на успеха

За кого е предназначена програмата

Този бизнес семинар е подходящ за всички служители от всички нива в организацията, тийм лидери и ръководители от различни нива, супервайзори, специалисти, проектни мениджъри, търговски представители, мениджъри ключови клиенти, новосформирани екипи, дистанционно работещи екипи.

Факти

Формат
Групов тренинг с практически казуси, ролеви игри, екипни и индивидуални сесии.

Материали
Работни книжки, учебни материали, упражнения

Участници
Максимален брой – 15 участници

Продължителност
1 ден

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands