“Управление на организации, зависещи от знанието и умението на хората, 
в условия на ожесточена конкуренция за клиенти и служители”

 

Ако сте в бизнес, който продава знанието и експертизата на хората в организацията, то стойността на Вашата компания се простира далеч отвъд финансовите измерители. Вероятно, най-ценният Ви актив са Вашите служители, а това означава, че е необходимо да се справяте с изключителни предизвикателства: да привличате и задържате правилните хора в бързо променящи се индустрии; да извличате максимума от служителите и същевременно да оставате „предпочитан работодател”; да сте сигурни, че хората Ви ясно разбират и следват фирмената стратегия за растеж и помагат на компанията да привлича и задържа наистина рентабилни клиенти.

В бизнес симулацията Celemi Tango™ участниците развиват необходимите умения да използват хората в екипа си като ресурс за постигане на конкурентно предимство и в резултат да изпълнят успешно стратегията на компанията.

Предизвикателството е да се привлекат и задържат правилните клиенти и служители, за да се създаде краткосрочна печалба и дългосрочна стойност.

В резултат от преживяването Celemi Tango™, Вашите служители ще бъдат готови да:

 • печелят конкурентно предимство, като задържат правилните служители и клиенти;
 • планират стратегически и обезпечават с персонал проекти, постигайки оптимално използване на наличния капацитет;
 • контролират паричния поток и рентабилността с цел постигане на максимална гъвкавост и осигуряване на потенциал за растеж;
 • развиват ноу-хау ресурса в компанията, а не само компетенциите на служителите;
 • задържат и развиват хората, вземайки предвид техните индивидуални цели и стратегическата визия на компанията.

В тази силно интерактивна и ангажираща обучителна среда участниците натрупват практически опит за това, което е необходимо да се управлява компания, базирана на знанието, при това в условията на силно конкурентен и променлив пазар. Настолната симулация дава възможност на участниците да преживеят последствията от своите решения, да се учат от тях и да изградят необходимите компетенции, за да постигат успех чрез хората.

От издаването на първата версия през 1994, Celemi Tango™ е използвана по целия свят от компании в различни сектори. Какво е общото между тези организации? Те осъзнават стойността на споделената визия: Когато хората говорят за едни и същи концепции по един и същи начин, тогава могат да вървят в една и съща посока.

Ключови резултати

 • Практическо вземане на решения, които ефективно балансират краткосрочните цели с успешното дългосрочно планиране;
 • Осъзнаване на важната връзка между корпоративната стратегия и стратегическия подбор;
 • Позволява преценка как работата на служител и пътеката за кариерното му развитие се вписват в цялостната корпоративна стратегия;
 • Подобрява уменията за “Управление на талантите”;
 • Дава разбиране за корпоративните финанси и KPI;
 • Подобрява управлението на микса от клиенти и служители, с цел подобряване на дългосрочната химия между тях, както и продуктивността и печалбата.

За кого е предназначена

 • Celemi Tango™ е разработена за организации, които зависят от знанието и уменията на своите служители.
 • Висши и средни мениджъри;
 • Екипи работещи по стратегическото планиране;
 • Проектни мениджъри с опит;
 • Всеки управляващ екип от хора;
 • Професионалисти в областта на Човешките ресурси.

Ключови концепции

 • Създаване на стойност за собствениците и акционерите;
 • Привличане и задържане на правилните служители;
 • Привличане и задържане на правилните клиенти;
 • Ефективно използване на капацитета;
 • Управление на растежа на материалните и нематериалните активи;
 • Създаване на инструменти и процеси за ефективна доставка на услугата;
 • Управление на талантите в организацията;
 • Краткосрочна печалба или дългосрочна стойност;
 • Контрол на финансовите отчети и KPI;
 • Организационна култура;
 • Имидж на търговската марка и репутацията.

Какво казват клиентите

“Открихме, че можем да идентифицираме и управляваме критичните фактори за успех в компания, зависеща от знанието и уменията на хората, и всъщност да измерваме количествено резултатите от нашите решения. Celemi Tango™ е страхотна учебна лаборатория, която оказа силно позитивно влияние върху управлението на нашия бизнес.”

- Генерален мениджър, Hewlett Packard

“След първия ден от семинара прекарах цяла нощ в напрегнат размисъл как ще запазя персонала в симулацията от хедхънтинг. Тогава осъзнах, че досега не бях прекарвала и 5 минути в тревоги за реалните си служители. Сега се прибирам и започвам да подготвям план за задържане.”

- Участник, Club Corp

“Най-важното, което взех от семинара, беше разбирането за бизнес процесите и възможността да направя оценка на влиянието им върху цялата компания.”

- Мениджър, Kraft Foods

Факти

Учебни материали
Настолна бизнес симулация и помощен софтуер.

Брой участници
4-6 конкуриращи се екипа, 12-30 участници общо. Възможност за паралелно протичане на няколко семинара.

Участници
Мениджъри и служители въвлечени във взимането на стратегически решения и управлението на талантите.

Продължителност
2 дни, симулиращи 7 години оперативна дейност.

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands и Celemi

Езици
Български, Английски

Полезни материали

Брошура "Celemi Tango™" (Български) разгледайте
Общо представяне "Celemi Tango™" (Български) разгледайте
Успешна история: "Подобряване на бизнес резултатите в труден за компанията период" в Телекомуникационна компания (Български) разгледайте
Успешна история: "Даване на СЕО перспектива на средните мениджъри" в компания за бизнес услуги (Български) разгледайте
Brochure "Celemi Tango™" (English) разгледайте
Overview "Celemi Tango™" (English) разгледайте
White Paper "Celemi Tango™" (English) разгледайте
Успешна история: "Чрез Celemi Tango™ помогнахме на IT мениджъри да се научат да управляват" (Български) разгледайте
Успешна история: "Как да се откроим от конкуренцията без да понижаваме цените" (Български) разгледайте
Успешна история: "По-добро разбиране на “света“ на нашите клиенти" (Български) разгледайте
Успешна история: "Подготовка на мениджърите за поемане на лидерски отговорности" (Български) разгледайте

Видео