Инструменти

Микрообучения и Надграждане

Ако целите по-висока степен на задържане на наученото и прилагането му в практиката, възползвайте се от тази допълнителна опция, която Ви предоставяме, и надградете ученето чрез геймифицираната платформа Code of Talents™.

Code of Talents™ е дигитална платформа за микрообучение, която дава възможност за бързо и лесно достъпно учене чрез реално практикуване. Чрез нея помагаме на участниците в нашите обучения да превърнат знанията, натрупани в залата, в реални поведения. Това се случва чрез:

 • геймифициран процес, подсигуряващ яснота за напредък и постижения;
 • социално обучение – чрез платформата се създава общност, която мотивира споделянето и ученето;
 • персонализирано и индивидуално учене, чрез практически задачи и предизвикателства, както и
 • обратна връзка и оценяване от страна на обучителя/мениджъра.

Code of Talent™ добавя много стойност към обучението и засилва ангажираността на участниците, превръщайки ученето в реално практикуване чрез различни видове взаимодействия в рамките на месец.

Платформата разчита на разнообразие от съдържание, включително текст, презентации, видео, инфо-графики, аудио записи. Всяко предизвикателство се фокусира върху специфично понятие, умение, идея или тема. Най-хубавото е, че платформата е лесно достъпна както от компютър, така и през мобилното приложение, а всяко предизвикателство е с кратка продължителност и решаването му отнема 3-7 минути и не повече от 20 минути.

 

ПРЕДИМСТВА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДИГИТАЛНАТА ПЛАТФОРМА НА CODE OF TALENT:

ПРЕДИМСТВА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ:

 • Най-важните теми, преподадени в класическия формат на обучение, са преобразени в кратки предизвикателства;
 • Платформата включва разнообразен тип предизвикателства (8 типа методи на учене – от лесни въпроси до въпросници, от видеа до идеи), което я прави интересна и вълнуваща;
 • Геймификационните механизми, обвързани с резултатите (точки и значки), биха могли да бъдат присъдени, както от обучителя, така и от останалите участници в платформата;
 • Платформата предоставя пряко общуване с обучителя чрез дигитална обратна връзка и постоянни имейл нотификации;
 • Тя е социална мрежа, включваща отворено пространство за дебати и индивидуален чат с достъп до отговорите на останалите от екипа;
 • В края на дигиталния процес, всеки участник може да си свали: Сертификат за завършен “Code of Talent™“ курс, както и обобщение в pdf с описание на програмата, нива, мисии, отговори и обратна връзка, карти на знанието и индивидуалното представяне по време на програмата.

 

ПРЕДИМСТВА ЗА КОМПАНИЯТА И ПРЕКИТЕ МЕНИДЖЪРИ:

 • Мениджърите могат да имат пасивна или активна роля като наблюдател;
 • Обобщен доклад за активността на участник, екип или учебна програма;
 • История на обученията на всеки участник в платформата;
 • Интуитивен дизайн с включено оценяване, поощряване и награждаване на отговорите и мисиите на участниците;
 • Визуализация и отчитане на различни обучителни сесии и групи, които могат да бъдат провеждани паралелно;
 • Проследяване в реално време на ангажираността на участниците в обучителния процес и възможности за надграждане;
 • Платформата е предоставена като решение на SaaS, поддържана в облака на Amazon Web Services, който предоставя най-висок стандарт на сигурност и ескалируемост;
 • Комуникацията в интернет също е с високи нива на сигурност, бивайки криптирана чрез SSL.

 

Полезни материали

Code of Talent - Презентация (Български) разгледайте

Бизнес проблематика

Безопасността в организацията – от формална политика към цялостна култура и лична ангажираност

Безопасността в организацията – от формална политика към цялостна култура и лична ангажираност

Повече от всякога хората имат нужда да вярват, че са част от организация, която мисли за здравето и благополучието на служителите си не само на хартия, а преди всичко на практика.

прочетете

„Не ми стигат хората в магазина“ – Опасният параван на неефективната организация на работата

„Не ми стигат хората в магазина“ – Опасният параван на неефективната организация на работата

Ако получавате коментари от рода „Не ми стигат хората в магазина“, а в същото време виждате редица примери за неефективната организация на работата, то трябва да обърнете внимание върху какво са фокусирани мениджърите Ви!

прочетете

Нарастващата сила на доставчиците – скритото предизвикателство на 2021 година

Нарастващата сила на доставчиците – скритото предизвикателство на 2021 година

Подписаните договори нямат същата стойност както преди Ковид пандемията. Забрани, изисквания и международната обстановка се променят всеки ден, което прави логични решения днес, да изглеждат нелогични утре.

прочетете