Смарт Комуникейшънс

Смарт Комуникейшънс е най-динамично развиващата се маркетинг агенция в България през последните 10 години, работеща основно в областта на промоционалния маркетинг.