Променете мисленето и възприятието на хората и ги стимулирайте да предприемат действия, използвайки скритата сила на историите, независимо от бизнес обстановката.

 

 

Storytelling е ключът, с който не само може да вдъхновите членовете на Вашия екип, но и да ги убедите да подкрепят дадена идея. Макар да са запознати със силата и важността на този инструмент, повечето лидери не притежават умението да комуникират по убедителен начин и вместо това използват скучна фактология и Power Point презентации.

Въпросът, който Ви вълнува, е: Кой е успешният начин да вдъхновявате и да изграждате силна връзка с Вашия екип и с други заинтересовани страни? Отговорът е прост – разказването на истории. И което е дори още по-важно – разказването на завладяващи истории.

Една добре разказана история има силата да мотивира, да вдъхнови, да промени мисленето, но най- важното й свойство е, че може да насърчи слушателите към действие. Да бъдеш добър разказвач означава да бъдеш и проницателен слушател, способен да разбере аудитория, да бъде директен с нея, да й вдъхне доверие и да прояви своята харизма и дълбочината на характера си.

Обучението цели да помогне на мениджърите да развият своите лидерски умения чрез разказване на истории

На участниците ще бъде предоставен и Storytelling инструментариум, който ще им помогне да изградят формата и съдържанието на историята, така че тя да бъде още по-забележителна. За да постави основите на умението за създаване на емоционална връзка с публиката, в програмата се използва и видеозаснемане, като значително внимание се обръща още на използването на историите в бизнес контекст.

 Цели на обучението

 • Разбиране на понятието Storytelling и как да се използва ефективно;
 • Прилагане на историите в бизнеса;
 • Овладяване на инструментите и техниките за разказване на истории с конкретна цел;

10 ключови ползи

1. Да разказвате 7-те истории, които всеки ефективен бизнес лидер трябва да знае;

2. Да увеличите влиянието и харизмата си на лидер, както и доверието към Вас;

3. Да отправяте по-убедителни и по-запомнящи се послания;

4. Да създавате ангажиращи истории, използвайки лесен модел;

5. Да пленяване аудиторията си с помощта на 6 доказани техники за представяне;

6. Да разнообразявате историите, посредством 5 универсални повествователни структури;

7. Да пренасяте аудиторията си на Вашата сцена и да предизвиквате радостта им, че са там;

8. Да „хипнотизирате“ Вашите слушатели, като използвате „думи-картини“;

9. Да се свързвате емоционално с аудиторията, разказвайки й по подходящ начин Вашата собствена история (или тази на компанията Ви);

10. Да предотвратявате възраженията на аудиторията, като ги изпреварвате с Вашия отговор – решение, представено под формата на лесно възприемчива история.

План на обучението

Въведение:

 • Какви послания желаете да създавате?
 • Запознаване с целите на обучението.

Какво е история?

 • С какво историите се различават от останалата комуникация?
 • Защо историите са толкова мощен инструмент за комуникация?

За какво може да са Ви полезни историите?

 • Използване на истории за дълбоко разтърсване на възприятията;
 • Използване на истории за постигане на по-висока убедителност в продажбите;
 • Използване на истории за по-силно мотивиране на аудиторията.

Къде историите намират успешно приложение?

 • Разкази срещу статистика (като резервен вариант или вместо сухи цифри);
 • Истории като примери, които подсилват ключовите аргументи;
 • Истории за подобряване на презентациите;
 • Истории за създаване на мисловна рамка чрез метафори;
 • Истории, които сближават с аудиторията.

Факти

Учебни материали 
Семинарен тип обучение с включени инструменти за активно учене чрез преживяване

Брой участници 
10-12 участници на сесия

Участници 
Мениджъри и служители с висок потенциал, вътрешни обучители и лидери на проекти

Продължителност 
2 дни

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands

Езици 
Български

Полезни материали

Brochure "Storytelling for Leaders" разгледайте
Брошура "Сторителинг за лидери" разгледайте