Строителна компания „Корал Бенкс”™

Постигнете „невъзможното“ като използвате силата на екипа

Бизнес предизвикателството

Строителната компания „Coral Banks” поставя привидно невъзможна задача пред участниците. Това изпитание обаче бързо се превръща в мотивираща и целенасочена задача, в която участниците преоткриват огромните възможности на екипната работа и сътрудничество. Впечатляващо е как чрез поведенческа симулация тази трансформация е предизвикана от самите участници. Излизането извън рамките на личната зона на комфорт обикновено изисква голяма доза смелост и желание за промяна, но не и този път. Практическата програма успява да покаже връзката между намерението и изпълнението, независимо колко висока е целта. „Coral Banks” се съсредоточава върху жизненоважни умения, включително лидерство, комуникация и управление на ресурси, които от своя страна водят до сплотяване на екипа и постигане на резултати, изглеждащи невъзможни.

Ключови резултати

Вие ще се научите как:

  • да се съсредоточите върху ясни цели и да използвате силата на екипният дух, за да ги постигнете;
  • да си сътрудничите продуктивно, споделяйки ресурси, разпределяйки си задачи и поддържайки високо качество на работа;
  • да комуникирате ефективно в ежедневието, като така постигнете повишена продуктивност и удоволетвореност;
  • да постигнете невъзможното, обединявайки личните, екипните и организационните усилия.

Преживяването за участниците

Вие сте важен член на екипа на строителната компания „Coral Banks” и имате задача да конструирате по съвършен начин мост, с който да защитите деликатна екосистема. Това е голям и отговорен проект, който трябва да покрие строги стандарти, а времето е малко и всяка минута е от изключително значение. Личните Ви ограничения изведнъж ще изчезнат, когато осъзнаете, че тази непреодолима задача в крайна сметка е постижима. Ще се смаете как концентрацията, лидерството, комуникацията и кооперацията се превръщат в ключови инструменти за постигане на Вашите цели. Личната Ви роля е важна, но бивайки част от екип, потенциалът Ви за успех става всеобхватен. Най-хубавото е, че изживяването не свършва дотук. Удовлетворението от успеха и ценните уроци от програмата ще се прелеят и в работните Ви взаимоотношения и ще подобрят екипните Ви резултати в реалното бизнес ежедневие.

Факти

Продължителност
3-4 часа

Брой участници
От минимум 20 до максимум 100 участници

Програмата е подходяща за:
Функционални и матрични екипи на всички нива
Идеална за провеждане по време на конференции и обучения

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands и Eagle's Flight

Полезни материали

Брошура "Строителна компания Coral Banks™" (Български) разгледайте
Brochure "Coral Banks Construction Company™" (English) разгледайте