Според изследване сред студенти от т.нар. „Бръшлянова лига“ връзка между нивото на IQ и успеха в бизнеса се наблюдава едва при 1% от хората. Докато връзката между нивото на EQ (емоционалната интелигентност) и успеха в бизнеса се наблюдава при 27% от хората.

Какво всъщност означава емоционалната интелигентност и как всеки от нас може да я развие в себе си, за да постига по-продуктивни междуличностни отношения. В този бизнес тренинг участниците могат да разберат:

 • Как да разпознаваме и контролираме собствените емоции?
 • Как да разпознаваме и разбираме емоциите на другите?
 • Как да поставим под контрол емоционални ситуации?

Това са част от въпросите, на които търсим отговор в тренинга посредством различни упражнения и въпросници за самоанализ, дискусии, казуси и учебни филми и др. Тренингът се основава върху модела за развитие на емоционална интелигентност на Даниел Голман.

„Най-благородното удоволствие е радостта от разбирането!“

- Леонардо да Винчи

Ключови резултати

В резултат от тренинга Вие ще се почувствате провокирани да откриете по нещо ценно за себе си в различни сфери на живота. Понякога това са идеи по отношение на предизвикателства като: „Как да стимулирам хората в екипа ми да бъдат по-ангажирани и инициативни?“, а понякога могат да са и по-сложни въпроси като: „Как да накарам сина си да си прибира играчките?“

Ето и още няколко въпроса, чиито отговори можете да намерите в тренинга:

 • Кои са моделите на поведение, които насърчават у околните доверие, мотивация и ангажираност към резултатите;
 • Как да постигаме емоционален контрол при справяне с „трудните“ хора в екипа или клиенти;
 • Как да постигнем максимално въздействие и убедителност в общуването чрез асертивност.
 • Как да откажем или как да кажем Не! 

Бизнес приложение

 • При новосформирани екипи или в моменти на промяна, преструктуриране и др.;
 • При подобряване и развитие на нивото на обслужване към външни или вътрешни клиенти;
 • При развитие на мениджърски и лидерски компетенции;
 • При водене на бизнес преговори;
 • При изграждане на стратегически партньорства с ключови клиенти;
 • При управление на промяната в компанията;
 • Подобряване на ефективността при взаимозависими екипи.

Ключови термини в програмата

 • Модел на Даниел Голман за развитие на емоционална интелигентност;
 • Емоционалните спусъци;
 • Прозорецът на ДжоХари;
 • Основни и Смесени емоции;
 • Разпознаване, разбиране на емоциите;
 • Управление на емоциите в наша полза;
 • Асертивно поведение;
 • „Strokes Balance”;

За кого е предназначена програмата

Този тренинг би бил интересен за всички, които се занимават с управление на хора, продажби, водене на преговори, управление на проекти, обслужване на клиенти, управление на промяната.

Факти

Формат
Групов тренинг с упражнения в малки групи, бизнес казуси, учебни филми, микроанализ на заснети упражнения, групови дискусии, въпросници за самоанализ.

Материали
Работни книжки, учебни материали, упражнения

Участници
Максимален брой: 12 участници

Продължителност
до 2 дни

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands