Добрият мениджър се отличава по следните три неща:

 • Знае какво иска и накъде отива;
 • Постоянно се стреми към усъвършенстване;
 • Успява да направи така, че хората да го следват.

Обучението акцентира върху изграждането на ролеви модел, върху вдъхновяващото послание, невербалната комуникация, интелектуалната стимулация, създаването на готовност, ентусиазъм и саможертва у последователите.

Ключови резултати

Участниците ще придобият нови умения или ще надградят предишния си опит в следните направления:

 • Ефективност и ефикасност;
 • Кои качества и способности са необходими за ефективно управление;
 • Роля и отговорности на мениджъра;
 • Трудности и предизвикателства в преминаването от експерт към мениджър;
 • Предизвикателства в работата с хора на различни възрасти, с различни интереси и способности;
 • Управление на изпълнението;
 • Ефективно планиране и приоритизиране;
 • Поставяне на задачи, изпълнение, контрол и оценка;
 • Упражняване на уменията за поставяне на цели, осигуряване на ефективна обратна връзка и провеждане на дискусии.

Бизнес приложение

Това обучение ще Ви помогне за:

 • Подобряване на личната ефективност;
 • Увеличаване на ефективността на Вашия екип;
 • Подобряване на процеса на годишното, тримесечното или месечното планиране и управлението на резултатите;
 • Осъзнаване на ефекта и взаимовръзката между ефективното планирането и крайните резултати;
 • Ефективно делегиране на цели и задачи;
 • Създаване на стандарти за екипно и индивидуално представяне;
 • Осъзнаване на разликата между дейност и резултат и между активност и реална продуктивност.

Ключови термини

 • Мениджърска отговорност;
 • Роли на мениджъра;
 • Локус на контрол;
 • Сфера на влияние;
 • Зона на комфорт;
 • Делегиране;
 • Приоритети, цели, задачи.

За кого е предназначена програмата

Обучението е подходящо за мениджъри на търговски екипи от ниско и средно йерархично ниво:

 • Екипни лидери;
 • Супервайзори на екипи;
 • Регионални търговски мениджъри;
 • Новоназначени мениджъри.

Факти

Формат
Групово обучение с търговски и мениджърски фокус, много практически казуси, екипни и индивидуални работни сесии.

Материали
Работни книжки, учебни материали, упражнения

Участници
Максимален брой – 15 участници

Продължителност
2 дни

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands