Цялостни решения

Мениджърска академия "Journey of Leadership"

Мениджърите на всички нива в организацията имат нужда от подкрепа за развитието на своите лидерски умения. Подобряването им дава възможност на мениджърите да извлекат максималния потенциал от хората в екипите, които ръководят, като по този начин успешно доставят очакваните от функцията им бизнес резултати.

Мениджърската академия Journey of Leadership се състои от 26 практически модула, фокусирани върху изграждане на ежедневно необходимите лидерски умения за ефективно ръководене и управление на представянето. Модулите са разделени в три основни направления в зависимост от нивото на мениджърите в йерархията и това, дали управляват процеси, управляват служители или управляват други мениджъри:

  • "Персонално лидерство" със 7 обучителни модула;
  • "Лидерът в практиката" с 8 обучителни модула;
  • "Вдъхновяващо лидерство" с 11 обучителни модула.

Целевите компетенции във всеки модул се развиват чрез еднодневни или двудневни присъствени обучения и последваща самостоятелна работа с практическа насоченост.  Програмата е така структурирана, че да осигурява комплексно учене:

  • придобиване на практични знания и умения;
  • промяна на нагласи и поведения;
  • изграждане на разбиране за бизнеса;
  • ангажиране, мотивиране и вдъхновяване на участниците.

Академията следва процес, който гарантира, че съдържанието на всеки модул ще бъде силно ангажиращо, практически ориентирано и максимално близко до реалността на участниците.

Модулите могат да се комбинират по различен начин или да се използват самостоятелно и са най-ефективни, когато са съчетани с инструменти за насърчаване и задържане на новите знания и умения.

Вижте в материалите по-долу повече информация за съдържанието на модулите и цялостния ни подход и се свържете с нас, за да подберем, комбинираме и изградим Вашата персонализирана Мениджърска академия, съобразена с дългосрочната стратегия и специфичните Ви нужди!

 

Изживейте въздействието, което МОДЕРНО СЪЗДАДЕНОТО, ОТЛИЧНО проведеното и ПЪЛНОЦЕННО НАДГРАДЕНОТО обучение може да ВИ ДАДЕ.

 

Полезни материали

Брошура "Journey of Leadership" (Български) разгледайте
Брошура "Процес за промяна на поведенията" (Български) разгледайте
Успешна история: "Мениджърска академия - Развитие на лидерството в организацията" в Liebherr (Български) разгледайте

Бизнес проблематика

3 от най-добрите практики за управление на представянето, които трябва да имплементирате още днес!

3 от най-добрите практики за управление на представянето, които трябва да имплементирате още днес!

Добрите практики в управлението на представянето обхващат много повече от годишния отчет.

прочетете

Добрите мениджъри обръщат внимание на поведенията и нагласите на хората си

Добрите мениджъри обръщат внимание на поведенията и нагласите на хората си

Поведенческите проблеми на служителите често се превръщат в работни такива. Ето как да се справите с тях!

прочетете

Управление на изпълнението: Oт планове и процедури към решения и отговорност

Управление на изпълнението: Oт планове и процедури към решения и отговорност

Замисляли ли сте се, че постигането на качество и производителност в работния процес се определя от един фактор - ПРОДУКТИВНИЯТ РЕД. Ето няколко съвета за подобряването му

прочетете