Основната идея, на която стъпваме, е, че всеки от нас има собствени стил, излъчване и чар и именно те представляват неговия потенциал да се превърне в успешен и оставящ следа презентатор. По време на тренинга се използват техники за разгръщане и шлифоване на вече съществуващите уникални черти на всеки от нас, превръщайки ги в основна сила пред взискателната публика.  

Ключови резултати

Следвайки 8-стъпков лесен за използване модел и работейки 50% от времето върху подготовката на реална презентация, участниците ще придобият нови умения или ще надградят предишния си опит в следните направления:

 • Подготовка на представянето;
 • Управление на впечатлението;
 • Фокусиране на аудиторията;
 • Комуникиране на ясни послания;
 • Справяне с предизвикателства, свързани с представянето;
 • Преодоляване на вътрешното напрежение;
 • Умело използване на различни комуникационни канали;
 • По-убедително представяне по време на презентиране или на срещи с партньори;
 • Майсторско използване на помощни средства за визуализиране;
 • Техники за справяне с предизвикателни ситуации и с участници в аудиторията.

Бизнес приложение

 • Защитаване на идейни предложения пред колеги, мениджъри, клиенти и партньори;
 • Печелене на подкрепа при въвеждане на нови проекти;
 • Покачване на имиджа на компанията при професионално представяне пред клиенти;
 • Продаване чрез презентиране;
 • Създаване на положително впечатление у клиентите;
 • Повишаване на ефективността по време на вътрешни срещи.

За кого е предназначена програмата

 • Екипни лидери;
 • Ръководители от всички нива;
 • Проектни мениджъри;
 • Търговски представители;
 • Мениджъри ключови клиенти;
 • Служители в организацията, които работят в екип.

Ключови термини в програмата

 • 8-стъпков модел за създаване на презентация;
 • Типове структури според целите;
 • План и Подготовка;
 • Психология на аудиторията;
 • Адаптиране на поведението на презентатора;
 • Справяне със сценична треска;
 • Техники за създаване на завладяващо начало;
 • Формиране на ясни послания;
 • Вербална и невербална комуникация;
 • Печелене и задържане на вниманието;
 • Ефектен финал;
 • Техники за справяне с трудни участници;
 • Последващ анализ и подобрение.

Какво казват участниците

"Жизнено необходимо — ние се презентираме всеки ден."

– Гергана Ночева, ОМВ България

*****

"Курсът предлага отлична възможност да анализираш и подобриш всеки компонент от презентационните си умения."

– Теодор Несторов, Монделийз България

*****

"Обучението беше полезно, приложимо, с много примери и конкретни отговори."

– Мартина Петкова, Сименс България

*****

"Обучението ми даде възможност да се погледна отстрани."

– Светла Ташева, БНП Париба ЛФ

Факти

Формат
Поведенчески тренинг, основан на 8-стъпков лесен за използване модел, практически предизвикателства, ролеви игри, видео заснемане. Програмата е така построена, че в 50% от времето участниците работят върху създаване на реална презентация по индивидуално избрана от тях тема.

Материали
Работни книжки, учебни материали, упражнения, подарък за всеки участник - практически инструмент: “Презентацията като пътешествие”

Участници
Максимален брой – 12 участници в група

Продължителност
до 2 дни

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands

Полезни материали

Брошура "Презентационни умения" разгледайте