Инструменти

бизнес симулации

В In Your Hands вярваме, че значимата, дълготрайна промяна започва от хората. За да напредва една организация, на хората трябва да се даде възможност. За да напредват хората, ние се стремим да докоснем сърцата им, да ангажираме съзнанието им и да активизираме ръцете им. Ние вярваме, че за да може една организация да управлява промените успешно, тя трябва да е склонна да сподели мотивите, практиките и инструментите си.

Ето защо фасилитираме вълнуващи и запомнящи се обучения, които носят ключови послания, изграждат компетенции и мобилизират хората да действат съгласно корпоративната стратегия. Когато хората са спокойни и се забавляват, те се учат без да забелязват, че го правят. Всяко бизнес решение, което предлагаме, обединява Силата на ученето и Спиралата на ученето, нашите доказани концепции от световна класа.

Чрез предлаганите от нас готови бизнес симулации и индивидуални решения служителите се упражняват с реални бизнес казуси, без да рискуват реалния бизнес. Това е бърз и завладяващ начин за повишаване на бизнес знанието, повишаване на ангажираността и случване на промяната.

Те играят. Всички печелят. Вашата компания наистина печели.

Банки

Бизнес симулация, тясно свързана с управлението на материалните и нематериалните активи на банките. Работейки заедно, участниците повишават своето разбиране за комплексния характер на взаимоотношенията не само между служители и клиенти, а и между отделите. Чрез участието си те могат да видят важната си роля в създаването на стойност.

повече

Бизнес финанси за нефинансисти

Celemi “Apples & Oranges” е бизнес симулация, чрез която участниците ще осъзнаят как ежедневните им решения влияят върху финансовите резултати, ще анализират ключови показатели на представянето и ще търсят възможни подобрения. В резултат се постига споделено разбиране как техният бизнес създава печалба и пазарна стойност.

повече

Производство

В тази бизнес симулация участниците представляват новото ръководство на голяма компания, която има ограничен бюджет и същевременно от нея се очаква да постигне по-добри резултати. Участниците разбират „голямата картина“ на организацията и създаването на печалба, планират, контролират и анализират процесите от финансова гледна точка.

повече

Управление на таланта и Employer branding

В Celemi Tango™ екипи, управляващи шест компании, предлагащи подобни стоки и услуги, ожесточено се конкурират, стремейки се да постигнат фирмената стратегия - краткосрочна печалба и дългосрочна пазарна стойност, Постигането на поставените цели, обаче, зависи от умението на мениджърите да поставят правилните хора на правилните места.

повече

Стратегически продажби

Симулацията помага на търговците да разсъждават стратегически за клиентите и конкурентите, избирайки само най-продуктивните и печеливши възможности за продажба. CELEMI Sales Endeavour™ ще помогне на вашия търговски екип да увеличи продажбите, да подобри коефициентите на превръщане и да намали времето до затваряне на сделка.

повече

Създаване на конкурентни предимства в динамични пазари

В тази бизнес симулация шест компании участват в конкуренция помежду си за клиентите на един силно динамичен пазар. Участниците влизат в ролята на мениджърски екип, управлявайки различни отдели. Основното им предизвикателство е да създадат и успешно да реализират стратегия, с която да спечелят желания пазар, колкото и променлив да е той.

повече

Agile в практиката

В Celemi Agile Move™ участниците работят в екипи, като изследват и развиват Agile мисленето и подхода си. Тази дигитална бизнес симулация поставя участниците в ситуация, в която са част от екипа на компания, занимаваща се с типичните оперативни, стратегически и лидерски предизвикателства, с които се сблъскват и компаниите днес. Екипите работят по поредица от бизнес предизвикателства, като обсъждат и вземат единодушно решение по кой път да поемат.

повече

Създаване на бизнес стойност чрез корпоративните проекти

Компания току-що е приключила голям вътрешен проект и след оценката му се оказва, че той не е донесъл първоначално очакваната бизнес стойност. В симулацията участниците се връщат назад във времето, за да се опитат да идентифицират предизвикателствата и да осигурят по-добър резултат за всички засегнати страни, балансирайки нуждите им.

повече

Фармация

Интерактивна бизнес симулация, която помага на участниците да разберат процеса за създаването на стойност в организацията и тяхната роля и принос към резултатите. Те ще изпробват обучителен процес, в който стратегическите бизнес концепции и ключовите финансови показатели стават лесни за разбиране чрез поставяне на теорията в практика.

повече

Ритейл

Четири компании се състезават за клиенти в изключително конкурентна и бързопроменяща се пазарна среда. Участниците в симулацията влизат в ролята науправленски екипи, които се конкурират на базапродукти, асортимент и цена. Те трябва да вземат правилните решения, които ще задоволят нуждите на клиента и ще осигурят желаната печалба.

повече

Управление на международни пазари

Шест компании се конкурират за клиенти на ожесточен и променлив пазар. Участниците влизат в ролята на мениджърски екип и управляват стратегическите, оперативните и финансовите променливи, за да оптимизират разходите. Тяхното предизвикателство е да направят правилната инвестиция в правилния момент и да постигнат изискваната възвръщаемост.

повече

Анализи на бизнес средата

В симулацията екипи от четирима човека упражняват своето бизнес мислене като развиват казуса на Феникс Инт. В трите етапа на симулацията те помагат на компанията да разбере и подобри основите на бизнеса си, да създаде конкурентно предимство и накрая да спечели повече. По време на симулацията участниците правят паралел с бизнес реалността.

повече

Бизнес проблематика

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НАГЛАСАТА ЗА РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ И ЗАЩО НИ Е НЕОБХОДИМА? (ЧАСТ 1)

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НАГЛАСАТА ЗА РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ И ЗАЩО НИ Е НЕОБХОДИМА? (ЧАСТ 1)

Настройването на нашия мозък да мисли в продуктивна за нас посока, е първата стъпка към постигането на истински успех както в кариерата, така и в личния живот.

прочетете

ОБУЧЕНИЕТО В ХИБРИДНА СРЕДА: КАК ОНЛАЙН БИЗНЕС СИМУЛАЦИИ СПОМАГАТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ?

ОБУЧЕНИЕТО В ХИБРИДНА СРЕДА: КАК ОНЛАЙН БИЗНЕС СИМУЛАЦИИ СПОМАГАТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ?

В днешната динамична бизнес среда и хибридните условия на работа, необходимостта от разработване на ефективни програми за развитие на служителите, изисква комбинация от различни подходи и инструменти за обучение.

прочетете

АНГАЖИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (ЧАСТ 2)

АНГАЖИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (ЧАСТ 2)

„Добре – ще си кажете – имаме програми за развитие, както за новопостъпили, така и за дългогодишни служители. Как да ги развиваме правилно?“

прочетете