Изкуството на преговорите в продажбите се крие в познаването на клиента и неговите мотиви, в професионалната подготовка и желанието за успех.

Като краен резултат от програмата компанията постига по-добре подготвени търговци или служители, които водят преговори. Без сложни схеми или теоретични постановки!

Ключови резултати

Участниците ще придобият нови знания или ще надградят предишния си опит в следните направления:

 • Подготовка за водене на преговори
 • Същинска част на преговорния процес
 • Финализиране на споразумението

Това обучение е насочено към овладяване на цялостен подход за водене на преговори в лесни стъпки. Участниците обсъждат и упражняват конкретни техники за преговаряне с различни типове клиенти. С активната подкрепа на водещия консултант всеки участник ще има възможност да надгради своите умения за водене на търговски преговори.

Бизнес приложение

 • При нужда от усъвършенстване на търговските умения на консултантите;
 • За новоназначени служители, които предстои да преговарят с клиенти или доставчици;
 • При диагностицирани проблеми със затварянето на търговските сделки.

За кого е предназначена програмата

 • Търговски консултанти
 • Мениджъри на търговски екипи
 • Мениджъри и експерти „Покупки“

Ключови термини в програмата

 • Стъпки в процеса на преговаряне
 • Стилове на поведение при преговори
 • Управление на впечатленията
 • Стратегии за водене на преговори

Факти

Формат
Ученето става в резултат от личния опит на участниците “тук и сега” в разглежданите модули.
Участниците си тръгват от обучението с ясни насоки за професионално водене на преговори.

Материали
Работни книжки, учебни материали, упражнения

Участници
Максимален брой: 15 участници

Продължителност
2 дни

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands

 

Полезни материали

Брошура "Водене на търговски преговори" разгледайте