Завещанието на Лорд Девън™

Седем принципа на ефективното водене на срещи превръщат задачите в план за действие и резултат.

Бизнес предизвикателството

Ако търсите начин да постигнете по-резултатно ориентирани действия от екипните Ви срещи, то “Завещанието на лорд Девън” е един провокативен подход, който ще Ви покаже кои са 7-те принципа за ефективно водене на среща, които ще Ви позволят да постигнете целите си. Това е едно динамично предизвикателство, поставящо Ви високи цели и кратки срокове, с които трябва да се справите в среда, пренаситена от информация, паралелни проекти и постоянно увеличаващи се отговорности. Умението Ви да управлявате срещите на екипа в такава ситуация играе ключова роля за постигане на краен успех, особено ако имате на разположение лесен за използване процес, основан на няколко ключови мениджърски принципи. “Завещанието на лорд Девън” Ви предоставя тези принципи и процес. Тази силно ангажираща и практична програма вдъхва нов живот на традиционната тема за мениджърските умения, свързани с управлението на хора и екипи. Така че оставете предубежденията си и се впуснете в този нов подход, превръщайки обичайните си екипни срещи във високопродуктивен инструмент за постигане на бизнес резултати.

Резултатите от програмата

Вие ще се научите как:

  • да филтрирате и разпределяте информацията бързо и адекватно;
  • да извличате полезни идеи от всички членове на екипа;
  • да елиминирате отклоняването от целите, набелязвайки опорни точки и насочвайки усилията на екипа по ред на приоритетите;
  • да постигате работещи екипни решения, насочени към очаквания резултат;
  • да разпределяте ясни задачи с крайни срокове и измерими резултати, да проследявате напредъка и да насочвате към целта.

Преживяването за участниците

Едно типично английско имение е разтърсено от загадъчно престъпление. В “Завещанието на лорд Девън” Вие и Вашият екип от разследващи детективи от Скотлънд Ярд ще се сблъскате със сложен сюжет от шест криминални случая и изобилие от следи и объркваща информация. Въоръжени с нужните Ви процеси и инструменти за провеждане на разследване, Вие трябва да споделяте, оценявате и подреждате постъпващите данни, за да успеете да установите вида на престъплението и да идентифицирате виновника — и всичко това, докато сте притиснати до стената от ограниченото време и ресурси. Тези спешни задачи, многото фактология и нуждата от правилен анализ отразяват и реалните предизвикателства, с които се борите по време на екипните срещи. Така, разследвайки случай след случай в силно ангажиращото преживяване “Завещанието на лорд Девън”, Вашите умения да ръководите хората в екипа неусетно се подобряват и затвърждават. След като се върнете обратно на работното си място, вече никога няма да гледате на екипните си срещи по същия начин, като ще можете чрез ефективно делегиране и управление на хората в екипа да превърнете задачите от дневният си ред в план за действие и реални резултати.

Факти

Продължителност: 1 ден

Брой участници:
Без ограничение, минимален брой участници - 8
Екипи -  от 2 до 6 участници

Програмата е подходяща за:
Мениджъри на хора и екипи от ниски и средни нива
Идеална за провеждане по време на конференции и обучения

 

Полезни материали

Брошура "Lord Devon's Demise™" (Български) разгледайте
Brochure "Lord Devon's Demise™" (English) разгледайте