Новартис

Новартис ръководи бизнес с глобален обхват и силни партньорства, фокусирани върху патентовани иновативни лекарства и генерични лекарства. Ползва подкрепата на водещи глобални организации по отношение на научно-изследователска и развойна дейност, производство и бизнес услуги.