Геотехмин

ГЕОТЕХМИН е една от водещите бизнес групи в икономиката на България със съществен принос за динамичното и устойчиво развитие на страната. Историята ѝ започва в края на 1990 г. с основаването на частна фирма за проектиране и консултации в областта на миннодобивната промишленост.