Ключови резултати

 

Участниците ще придобият нови умения или ще надградят предишния си опит в следните направления:

 • Разясняване същността на мотивацията;
 • Запознаване с различните мотивационни модели;
 • Разбиране на разликата между външна и вътрешна мотивация;
 • Изясняване на разликата между ангажираност и мотивация;
 • Запознаване със стъпките за ангажиране на служителите;
 • Очертаване на връзката между ангажираност на служителите и постигането на резултати;
 • Осъзнаване на алтернативни (нефинансови) стимули и техники за мотивиране.

Бизнес приложение

 • Мотивацията като метод за задържане на ключови служители;
 • Повишаване на ангажираността на служителите по отношение на организационните резултати;
 • Подобряване на организационния климат;
 • Максимизиране на екипните резултати;
 • Повишаване удовлетвореността на служителите.

Ключови термини

 • Мотивация;
 • Ролята на ръководителя по отношение на мотивацията;
 • Йерархия на потребностите;
 • Стимули, различни от възнаграждение и социални придобивки;
 • Интерналисти и екстерналисти в зависимост от позицията на мотивите.

За кого е предназначена програмата

Този бизнес семинар е подходящ за служители в организацията, които ръководят екип, тийм лидери и ръководители от различни нива, проектни мениджъри и мениджъри ключови клиенти.

Факти

Формат
Групов тренинг с мениджърски фокус, практически казуси, ролеви игри, екипни и индивидуални сесии.

Материали
Работни книжки, учебни материали, упражнения

Участници
Максимален брой – 15 участници

Продължителност 
1 ден

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands