PCMK™ = Комбинация между наука и практика

Коучинг програмата се отличава с дълбочината, до която достига в процеса на работа. Над 25 години изследвания и приложение в практиката показват, че в 100% от сесиите, клиентът постига желания резултат. Коучинг мисията на PCMK е цялостния подход – работа с Клиента на емоционално, интелектуално, физическо и духовно ниво.

Power Coaching® , който предлага In Your Hands съвместно с Coaching and Leadership International Inc.:

Коучингът е продължително пъртньорство, което помага на клиента да постигне удовлетворяващи го резултати в личния и професионалния живот чрез ефективно задаване на въпроси и умение за слушане от страна на професионалиста. Нашите клиенти изследват своите бариери, емоции, страхове, ценности, универсални закони и др.

Mind-Kinetics® е науката, която разширява съзнанието и дава възможност на клиента да достигне до нови идеи и да предприеме действия за трайна позитивна промяна.

PCMK™ (Power Coaching with Mind Kinetics®) е коучинг за напреднали. Лесен за приложение, мек като подход, но дълбок и траен.

Това е първата програма, призната от Международната Коуч Федерация (ICF), като „Инструмент за задълбочено личностно и професионално развитие” (2008).

PCMK инструментите развиват цялостния потенциал на нашия мозък.

+80-те акредитирани методологии, по които Ви обучаваме:

 • Са основани върху науката за клетъчната биология и функционирането на човешкия организъм;
 • Са конструирани така, че клиентът използва цялостния си капацитет по време на сесия – лява и дясна хемисфера (логическата и емоционалната част на мозъка);
 • Са съставени от въпроси, подредени в определена последователност, за да открият катализатора на проблема/целта (кога и как се е зародило негативното вярване или неконструктивното поведение);
 • Са базирани на 76 базови ценности, които Клиентът интегрира при всяка сесия;
 • Съдържат в себе си изграждането на нови „системи от вярвания”, чрез които желаната от Клиента промяна е бърза и дълготрайна;
 • Приемат човека като едно цяло: Ум, душа и тяло функционират заедно. Затова по време на PCMK сесия се работи върху усъвършенстване и изграждане на промяна във всяка една от тези части едновременно.

 

Международно признание

За нас е важно това, което Ви предоставяме, да бъде приложимо и да работи в практиката. Затова от 1991г. насам, CLI преработва и допълва методологиите, за да гарантира ясната връзка с бизнеса и резултатите, които клиентът търси.

PCMK е призната като компания, която провежда изследвания и разработва Коучинг и Лидерски инструменти.

 • Бизнес Награда за Иновация, Април 2003, Victoria Chamber of Commerce.
 • Бизнес Награда за Иновация и Предприемачество, Април 2007 Peninsula Chamber of Commerce.
 • Пожизнена награда за постижения SPCOC, Април 2009.
 • Награда „Гордост за HR Професията” , Февруари 2010, Световен конгрес HRD, Мумбай, Индия.

PCMK и всички коучинг програми имат престижните лицензи и акредитация от двете най-силни коучинг институции в Света:  

                     

Етапи на обучение за PCMK™ коуч:

Структура на обучението за PCMK™ Коуч:

 • Предварителна подготовка – попълване на психометрични тестове за самооценка и запознаване с международните етичен кодекс и коучинг стандарти;
 • Тренинг с инструктор – теоретична и практическа част;
 • Самостоятелна подготовка – анализ на коучинг записи; прочит на предоставените материали, методики и препоръчителни книги в областта на науката за клетките, клетъчната биология и връзката с коучинг практиката.
 • Самостоятелен коучинг (self-coaching). Допълнителни часове самостоятелен коучинг за ускоряване на знанието и комфорта с взетите на всеки един етап методологии и инструменти. Тези self-coaching сесии Ви помагат още да постигате собствени цели и предизвикателства, практикувайки методологиите така, че самите Вие да сте ролеви модел за Вашите клиенти.
 • Ежеседмични коучинг сесии с колеги от групата за изграждане на по-голяма увереност в използването на методологиите и концепциите.
 • Коучинг сесии с реални клиенти за своевременно натрупване на опит и практика и отработване на трудности по време на телементоринг сесиите.

Нашата добавена стойност за Вас:

 • Възможност да се обучавате онлайн с инструктори от Канада и да обменяте опит с коучинг специалисти от цял Свят;
 • Възможност да се включите в присъствено обучение в Букурещ, Румъния;
 • 80+ методологии, с които може да започнете да коучвате веднага;
 • Менторство от senior коучове, които ще работят с Вас за усъвършенстването на всяко едно умение от интонация на гласа, до съставянето на нови системи от вярвания;
 • Допълнителни часове телементоринг, където практикувате с инструктори и колеги всяка една от методологиите;
 • Кратки 15 минутни методологии, с които може да коучвате по време на обяд или среща, за постигане на резултати в разговора и високи нива на удовлетвореност у събеседника;
 • Помощ за изграждането на успешна коучинг практика – уебинари с успешни Коучинг практици; предоставяне на примерни договори за работа с клиенти и др.

Нашата добавена стойност за Вашите клиенти/служители:

Отличаваме се с вниманието и ресурсите, които предоставяме на ползвателите на тази коучинг услуга – Вашите клиенти и/или служители. Вярваме, че за да бъде PCMK коучът успешен, а коучинг процесът по-ефективен, клиентите трябва да разполагат със специфични ресурси.

 • Coaching Kit и методологии за Self-coaching, така че клиентът да работи сам между сесиите с коуча;
 • Коучинг карти  - 76+ базови ценности и различни ментални игри, които клиентът да използва вкъщи или с приятели;
 • Набор от над 12 инструмента за предварителна оценка на умения/знания и нагласи на клиента, които той да развива и подобрява по време на коучинг;
 • Изготвяне на Персонален План за развитие в самото началото на всеки коучинг процес, базиран на лични и професионални цели, които клиентът иска да постигне чрез коучинг;
 • Изчисляване на VOI (Value of Investment), чрез което клиентът може да измери степента,  в която коучинг инвестицията е възвърната.

Полезни материали

Брошура "Сертификационни коучинг програми" разгледайте

Видео