мениджмънт и лидерство

Уменията на мениджърите да управляват хора и да развиват екипи са невидимата сила, която обединява всички усилия в компанията към постигането на стратегическите цели. Работата с хора е едно от най-големите предизвикателства за специалистите на ръководни позиции и крие много подводни камъни както за техните екипи, така и за тях самите. От там произтича и важността от наличието сред приоритетните процеси в организацията на работеща система за развитие на тези компетенции на мениджърите на всички йерархични нива.

При развитието на мениджърски и лидерски компетенции, ние поставяме фокуса, не върху позицията на мениджъра, а върху специфичните умения, които са му нужни: да управлява хора, да управлява процеси и ресурси или да управлява стратегия. Когато мениджърите имат нужда да усъвършенстват лидерските си умения, то индивидуалният коучинг би бил подходящото за тях решение. 

Чрез бутоните под текста изберете фокуса, върху който ви е нужно да работите с вашите лидери. Те ще отведат до списък с мениджърските обучения, които можем да ви предложим. Ако не намирате това, което търсите, просто се свържете с нас, за да разработим индивидуално решение за вашите специфични нужди.

Роля и основни мениджърски функции

Обучението акцентира върху качествата и уменията, които притежава всеки добър мениджър. Участниците ще развият компетенции, свързани с подобряване на тяхната лична ефективност като мениджъри, както и на ефективността на екипа, ще се научат как да планират, да делегират цели и задачи и да управляват цялостното представяне на екипа си.

повече

Изграждане и управление на високоефективни екипи

Това обучение с мениджърски фокус помага на участниците да изградят умения, необходими им за ефективно управление на екипните резултати, оптимизация на резултатите, изграждане на предпоставки за по-голяма отдаденост на служителите, осъзнаване на ролите на всеки член на екипа и пореодоляване на междуличностните различия и конфликти.

повече

Мотивация и ангажираност

Програмата дава възможност на участниците да се запознаят с различни модели за мотивация на служителите, както и с начините за ангажирането им с цел подобряване на представянето и продуктивността. В резултат от това се максимизират екипните резултати, а организацията преминава леко през трудностите около задържането на ключови служители.

повече

Управление на конфликти в екипа

Обучението слага фокус не върху техниките, които ще ни гарантират липса на конфликти, а върху извличане на максимална полза от неизбежните предизвикателни ситуации. Стъпвайки върху тази идея, на участниците се предлага възможност да изпробват различни техники за постигане на продуктивен диалог дори в най-напрегнати моменти.

повече

Управление на екипни срещи

„Завещанието на Лорд Девън“ е симулация, която дава възможност на участниците в рамките на цял ден активно да тренират използването на Седемте принципа за ефективно водене на среща, като постоянно получават обратна връзка и се усъвършенстват. Това динамично предизвикателство им поставя високи цели и кратки срокове, в среда, пренаситена от информация, паралелни проекти и постоянно увеличаващи се отговорности.

повече

Вдъхновяване чрез истории (Storytelling)

Променете мисленето и възприятието на хората и ги стимулирайте да предприемат действия, използвайки скритата сила на историите, независимо от бизнес обстановката. Обучението цели да помогне на мениджърите да развият лидерските си умения и да отправят въздействащи послания чрез разказване на истории, които да са въздействащи и ангажиращи.

повече

НЛП за мениджъри

Обучението по Невролингвистично Програмиране (NLP) ще помогне на Вашите мениджъри да подобрят вътрешнофирмената комуникация, ще се научат как да извличат максималния потенциал от всеки свой служител, предоставяйки възможност за най-пълноценното му развитие и повишаване на ефективността на организацията в съответствие с този потенциал.

повече

Управление на многообразието и различията

Управление на многообразието и различията е целодневна програма насочена към изграждане на нагласи и умения в менидърите към отворено отношение спрямо различията, търсене на синергия от тях и създаване на среда в екипа и организацията, в която всички да се чувстват ценени и приети.

повече

Управление на хора по време на промени

Бизнес симулацията Celemi Exploring Change™ насърчава структуриран диалог, който се фокусира върху четири фактора за успех, улесняващи процеса на промяна във Вашата организация. Всеки един от тях касае човешката страна на промяната, давайки ценни идеи на мениджърите как да помогнат на хората в екипите си да се справят с нея.

повече

Управление на поколенията

Колкото по-добре мениджърът разбира уникалната комбинация от фактори, които мотивират всяко поколение, толкова по-добре ще координира усилията и стремежите на хората в екипа и ще управлява по-добре индивидуалното им поведение. Обучението „Управление на поколенията“ е конструирано да отговори на тези въпроси.

повече

Бизнес проблематика

ОБУЧЕНИЕТО В ХИБРИДНА СРЕДА: КАК ОНЛАЙН БИЗНЕС СИМУЛАЦИИ СПОМАГАТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ?

ОБУЧЕНИЕТО В ХИБРИДНА СРЕДА: КАК ОНЛАЙН БИЗНЕС СИМУЛАЦИИ СПОМАГАТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ?

В днешната динамична бизнес среда и хибридните условия на работа, необходимостта от разработване на ефективни програми за развитие на служителите, изисква комбинация от различни подходи и инструменти за обучение.

прочетете

АНГАЖИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (ЧАСТ 2)

АНГАЖИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (ЧАСТ 2)

„Добре – ще си кажете – имаме програми за развитие, както за новопостъпили, така и за дългогодишни служители. Как да ги развиваме правилно?“

прочетете

АНГАЖИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (ЧАСТ 1)

АНГАЖИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (ЧАСТ 1)

В последните дни на старата година, голяма част от нас започват да си правят равносметка за изминалите месеци, предизвикателствата и казусите, с които се сблъскахме, и целите, които да си поставим за предстоящата 2022 г.

прочетете